چکیده جامعی از کتاب تکامل نلسون

چکیده جامعی از کتاب تکامل نلسون – تکامل شناخت

جدول محتوایی

برچسب‌ها
آریپیپرازول چیست؟ اختلالات ژنتیکی به نام لوکودیستروفی اسپاستیسیتی، پاراپلژی، بیماری نرون حرکتی افسردگی سایکوتیک انوکساپارین چیست؟ دکتر حبیبه نژاد بیگلری بیماری HSP بیماری خود ایمنی بیماری میتوکندریال بیماریهای متابولیک چیست؟ بیماری پارکینسون بیماری کاناوان چیست؟ تری هگزیفنیدیل - آرتان تشنج حبیبه نژاد بیگلری داروهای ضد صرع داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی داروی توپیرامات چیست؟ داروی زیپکس چیست داروی ضد زوال عقل دکتر حبیبه نژاد بیگلری داروی نیترازپام چیست؟ درباره داروی لاکوزامید درباره داروی یونی ماید درباره منیزیم در درمان تشنج هایی که به سایر دارو پاسخ نداده است استفاده می شود درمان دمانس واسکولار دستور عمل اجرایی و ابزار غربالگری تکامل دونپزیل دکتر حبیبه نژاد بیگلری دکتر حبیبه نژاد بیگلری فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان دکتر حبیبه نژاد بیگلریفوق تخصص مغز و اعصاب کودکان رقیق کننده خون شبیه هپارین سیبلیوم فوق تخصص مغز و اعصاب فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان فوق تخصص مغز و اعصای کودکان قرص رهاکین قرص ملاتونین چیست؟ لاکوزامید چیست؟درباره داروی لاکسا لوتیراستام لوپوس اریتماتوز نوار مغز چیست دکتر حبیبه نژاد بیگلری فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ویروس‌های هرپس سیمپلکس ویگاباترین کمک به درمان حمله های میگرن

چکیده جامعی از کتاب تکامل نلسون – تکامل شناختی

تکامل شناخت

تکامل دانش فیزیکی

نوزادان و شیر خواران چند ماهه می فهمند که ۱- اشیاء سه بعدی اند. اشیاوقتی پشت پرده هستند هم چنان وجود دارند( مثلا اگر سه شیئی را پشت پرده ببرند وقتی پرده را کنار می زنید یک یا دو شی ء پشت پرده باشد تعجب می کنند و طولانی تر به آن ها خیره می شوند.) ۳- ارتباط بین حواس را می فهمند. مثلا رابطه بین بالا و پایین رفتن توپ و صدایی که از آن تولید می شود را درک می کنند. ۴- درک از آمار و احتمال دارند. مثلا از کیسه ای که بیشتر توپ قرمز وجود دارد توپ سفید خارج کنید، تعجب می کنند. ۵- توالی و الگوها را درک می کنند.

کودکان در سال دوم، درک از ارتباط فضائی و جاذبه پیدا می کنند و می فهمند چطور از ابزارهای ساده برای دست یابی به اهداف استفاده کنند.(مثلاشیئی کنار ملافه قرار دارد، ملافه را می کشند تا به شیی ء دست پیدا کنند.

کودک ۳ و۴ ساله، ماهیت گراست و معتقد است گیاهان و حیوانات مختلف گرچه ظاهرا متفاوت هستند،اما محتوای یکسانی دارند.

کودک پیش دبستانی به دسته های ادراکی سطحی محدود نیست. اولین درک را از ایده های زیستی دارد مثل وراثت، رشد، بیماری، باوری به روح ندارد، درک کمی از مرگ دارد، درک یکنواخت و یکپارچه ای از نیروی حیات دارد و معتقد است که حیات باعث رشد می شود و فقدان آن، باعث مرگ یا بیماری می شود.(کودک محروم و فقیر، زودتر به درک علوم زیستی دست می یابد)

وقتی نحوه کارکرد یک ماشین را به کودکان نشان می دهید، کودک ۲ ساله می فهمد که ماشین چطور کار می کند و می تواند ماشین را راه بیندازد؛ اما کودک ۴ ساله می تواند نحوه کارکرد ماشین(تعاملات بین قطعات) را درک کند.

امروز یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ هر روز یک مطلب جدید با ما باشید.

تکامل دانش اجتماعی

نوزادان در ماه اول زندگی چهره انسان و صدای انسان را ترجیح می دهند (برای نگاه کردن و شنیدن) و به سرعت چهره افراد مراقبت کننده شان را ترجیح می دهند.

کودک یک ساله تقلید می کند. کودک ۱۸ ماهه، به جز تقلید، نتیجه گیری هم می کند. مثلا اگر ببیند فرد آزمایش گر با سر جعبه را روشن می کند، او هم با سر به جعبه می زند. اما اگر ببینر آزمایش گر دستانش بسته است و با سر به جعبه می زند، او با دستش به جعبه می زندیعنی می تواند نتیجه گیری کند آزمایشگر چون دستش بسته بود، با سر به جعبه زده است.)

کودک در سال دوم به و احساسات مشترک علاقمند می شود، مسیر نگاه کردن یا اشاره دیگران را دنبال می کند و خودش هم به اشیاء اشاره می کند.

کودک یک ساله اگر ببیند فردی در مقابل شئی می ترسد، او هم از شی ء دوری می کند، اگر با ماشینی مواجه شود که هماهنگ با عملکرد کودک پلک می زند یا جیک جیک می کند، مثل یک انسان با او برخورد می کند و اگر به سمتی توجه کند، کودک هم به همان سمت نگاه می کند.

کودک ۱۸ ماهه درک عشق را شروع می کند. اگر کودک از والد جدا شود و دوباره بعد از مدتی او را ببیند ۳ حالت دارد:

۱- کودک ایمن- وقت جدایی ناراحت می شود. وقتی مراقب بر می گردد به سرعت آرام می شود.

۲- کودک اجتناب گر- (ناراحتی را سرکوب می کند)و مراقب را هنگام دور شدن و هنگام بازگشت نادیده می گیرد.

۳- کودک مضطرب- وقت جدایی خیلی ناراحت ناراحت می شود و مدت زیادی طول می کشد تا آرام شود.

امروز دوشنبه ۲۸ تیر ماه سال ۱۴۰۰ در ادامه مطالب جذاب تکامل دانش اجتماعی کودکان با ما باشید……

کودک ۱۸ ماهه تفاوت ذهن های مختلف را درک می کند. مثلا اگر دو ظرف حاوی کلم خام و بیسکویت شور را بخورید و تظاهر کنید که از کلم بروکلی خوشتان آمده. مثلا در کودک ۱۴ ماهه، اکر بگویید به من بده، به شما بیسکویت می دهد چون خودش آن را دوست دارد اما کودک ۱۸ ماهه کلم می دهد(یعنی درک می کند که ممکن است چیزی که شما خوشتان آمده با تصویر خودش متفاوت باشد).

کوک پیش دبستانی هر چند از نظر احساشاتی خیلی تخیلی است.( مثل داشتن دوستان خیالی یا نگرانی از وجود هیولا در کمد) اما تمایز بین خیال و واقعیت را به خوبی تشخیص می دهد.

کودک ۵ ساله روابط بین باورها و دنیای اطراف را متوجه می شود.مثلا اگر جعبه آبنباتی را از مداد پر کنند و به کوک نشان دهند، خیلی تعجب می کند، اما اگر بپرسند :فکر می کردی چه چیزی در جعبه باشد؟کودک ۳ ساله می گوید:مداد، اما کودک ۴ یا ۵ ساله می گوید آبنبات(یعنی کودک ۳ ساله آن چیزی که واقعا دیده است را می گوید ، اما کودک ۴ یا ۵ ساله آن چیزی را که منطقا باید وجود می داشت، ذکر می کند.)

کودک ۳ ساله در درک منشاء باورهایش مشکل دارد. مثلا اگر از او بپرسند کاری را چگونه یاد گرفته است؟ می گوید آن را مستقیما دیده است. ( حتی اگر آن را از فرد دیگری شنیده باشد) کودک ۴ ساله تنها بر اساس افکار و باورهای خود ( حتی باورهای غلط)کنش ها را توضیح می دهد.

۳ تا ۵ سالگی تغییرات مهمی در درک خودآگاه کودک از ذهن رخ خواهد داد.

امروز جمعه اول مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در ادامه مطالب جذاب تکامل دانش اجتماعی کودکان با کتاب نلسون با ما باشید……

کودک پیش دبستانی اظهارات بزرگسالان را به ناچار می پذیرد، چون نمی تواند غلط بودن آن را اثبات کند. اما فقط می تواند معلم قابل اعتماد را از غیر قابل اعتماد افتراق دهد.

تدریس در کودک پیش دبستانی شمشیر دو لبه است. چون وقتی پاسخ را مستقیم به کودک بدهند کمتر مغزش در اکتشافات درگیر می شود، حال در حالی که ذهن کودک اگر به حال خود گذاشته شود، می تواند مسائل پیچیده را حل کند ضمنا بازی کردم جزء مهمی در یادگیری این سن است، پس باید محیط انها کمتر ساختار مند باشد.

امروز شنبه ۲ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در ادامه مطالب جذاب تکامل دانش اجتماعی کودکان با کتاب نلسون با ما باشید……

رشد جنینی

جنین در ۲ هفتگی ۲ لایه و در ۵ هفتگی ۳ لایه (مزودرم، اکتودرم، و آندودرم ) می شود. (در ۳ هفتگی پمپاژ قلب شروع می شود). هفته ۱۰ چهره انسانی ظاهر می شود، ۱۲ هفتگی جنسیت مشخص می شود، ۲۰ تا ۲۴ هفتگی آلوئل های اولیه تشکیل و تولید سورفا کتانت آغاز می شود، در ۳ ماه سوم جنینی، وزن ۳ برابر و قد ۲ برابر می شود.

امروز چهار شنبه ۶ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در ادامه مطالب جذاب تکامل دانش اجتماعی کودکان با کتاب نلسون با ما باشید……

تکامل عصبی

سلول های نرواکتودرمال: تولید کننده نرون، آستروسیت، سلول اپاندیمی و … هستند. فقط میکرو گلیاها از مزودرم مشتق می شوند.

هفته ۵: مغز سه بخش اصلی (پیشین، مغز میانی و پسین) می شود. پایان هفته ۸، ساختار کلی سیستم عصبی شکل گرفته است.

هفته ۱۳-۱۴ حرکات تنفس و بلع ظاهر می شوند، grasp هفته ۱۷ پدیدار و در هفته ۲۷ به خوبی توسعه می یابد. باز شدن چشم ها در ۲۶ – ۲۸ هفتگی است.

اواخر بارداری، کودک به محرک های صوتی واکنش نشان می داد و حرکات افزایش می یابند و با تکرار محرک صوتی، به آن عادت می کند و واکنش جنین کاهش می یابد.

در جنین ۲ ماهه: سر، ۱/۲ طول بدن است و در کودک ۲ ساله ۱/۴ طول بدن.

امروز پنج شنبه ۷ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در ادامه مطالب جذاب تکامل دانش اجتماعی کودکان با کتاب نلسون با ما باشید……

نوزادی

عواملی که دلبستگی مادر و نوزاد را کم می کند، بارداری ناخواسته، بارداری سن پایین، مادری که دوران کودکی اش دچار بی توجهی یا جدایی بوده، بازگشت به کار زود هنگام مادر(قبل از ۶ هفته)،نخوردن شیر مادر، برقرار نشدن تماس پوستی مادر و نوزاد پس از زایمان، و ترخیص زود هنگام از بیمارستان.

بعد از تولد نوزاد هوشیار است، چشم نزدیک بین دارد (فاصله کانونی ثابت ۸-۱۲ اینچ، یعنی تقریبا فاسله بین سینه تا صورت مادر را می بیند) و ترجیح ذاتی برای دیدن صورت دارد و شنیدن خوبی دارد – بعد از ۴۰ دقیقه نوزاد خواب آلود می شود و اگر در این زمان تعامل اجتماعی مادر فرزند رخ ندهد ممکن است تا روزها به تاخیر بیفتد.

سال اول

یادگیری پایه ای زبان فیزیولوژی بخش کردن حروف در نوزاد اتفاق می افتد.

میلینه شدن کورتکس مغز از ۸ ماهگی بارداری شروع و تا ۲ سالگی ادامه می یابد. ( که تغذیه کافی و تعامل اجتماعی کافی برای این رشد لازم است.)

امروز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ در ادامه کتاب خلاصه تکامل نلسون با ما باشید…..

۰ – ۲ ماهگی

میلینه شدن کامل مخچه و حد زیادی از ماده سفید زیر کورتکس تا ۳ ماهگی انجام می شود و الگوی روتین تغذیه و سیکل خواب و بیداری قابل پیش بینی می شود.

هفته اول زندگی،وزن ۱۰ درصد کاهش می یابد و در ۲ هفتگی مساوی وزن تولد می شود و بعد تا یک ماهگی، روزی ۳۰ گرم وزن افزایش می یابد. حرکات بی هدف اندام ها، لبخند غیر ارادی، نگاه چشم و چرخش سر وجود دارد.

در ۲ ماهگی شیر خوار زبان مادری را از زبان غیر مادری تشخیص می دهد.

در دسترس بودن یک مراقب مورد اعتماد برای تامین نیازهای شیرخوار، باعث رشد مرحله اول اریکسون (ایجاد اعتماد پایه) می شود.

در این سن،خیلی از گریه ها بدون علت واضح است و اگر به گریه های زیر یک سالگی ، با آغوش گرفتن سریع پاسخ داده شود، در ۲ سالگی رفتارهای پرخاشگرانه کمتر خواهد بود.

گریه در ۶ هفتگی در حداکثر است(تا سه ساعت در روز) که بعد از ۳ ماهگی به کمتر از یک ساعت می رسد.

گریه بیش از حد یعنی بیش از سه ساعت در روز، برای بیش از سه روز در هفته که اغلب ۳-۵ ماه تداوم دارد با مشکلاتی همراه است. مثل آزار کودک، بیماری های مثل ریفلاکس، آلرژی به شیر گاو …

امروز ۱۴۰۰/۶/۲ در ادامه مطالب با ما باشید…..

تب و تشنج در کودکان
درباره مغز چه سوالاتی دارید؟
درباره مغزمان بیشتر بدانیم
بپرسید
مغزمان را بیشتر بشناسیم

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما به دیگر کاربران نمایش داده نمی شود