دستور عمل اجرایی و ابزار غربالگری تکامل

جدول محتوایی

برچسب‌ها
(درباره اختلال حرکتی بیشتر بدانیم) آتروفی اختلال تیک اختلال کم توجهی اختلال یادگیری بیش فعالی بیماری مغز و اعصاب بیماریهای متابولیک چیست؟ بیماری کیاری یا کیاری تالیف دکتر نرجس جعفری تشنج تگاتارد حبیبه نژاد بیگلری داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی داروی لاموتریژین چیست؟ در درمان تشنج هایی که به سایر دارو پاسخ نداده است استفاده می شود دومپریدون دکتر حبیبه نژاد بیگلری دکتر حبیبه نژاد بیگلریفوق تخصص مغز و اعصاب کودکان دکتر حبیبه نژاد بیگلری فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ریتالین ریسپریدون سدیم وال پرات سندرم عصبی همراه با حرکات اضافی چیست سیمیوال فلج مغزی فنوباربیتال فوق تخصص مغز و اعصاب فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان فوق تخصص مغز و اعصای کودکان قرص رهاکین قرص پردنیزولون كاربامازپين لوتیراستام مموری پاور مننژیت مُهره‌شِکافیا اسپینا بیفیدا مکمل ها نوار مغز چیست دکتر حبیبه نژاد بیگلری فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ویگاباترین پیراستام چکیده جامعی از کتاب تکامل نلسون کلوبازام یا سرسام

شرایط زندگی در طول دوران شیرخواری و ابتدای کودکی تأثیر قابل توجهی بر تکامل کودک دارد. شیرخواران و کودکان برای آنکه تکامل مطلوب و مناسبی داشته باشند نیازمند توجهات ویژهای هستند. برخی کودکان نسبت به سایر اطفال بیشتر در معرض ابتال به اختالل یا تأخیر تکامل قرار دارند. تاخیر یا اختالل تکاملی می تواند زمینهساز بروز انواع و درجات مختلفی از معلولیتهای حرکتی، ذهنی، گفتاری، شنوایی و بینایی شود. امروزه نیاز به پیشگیری یا درمان به موقع مشکالت اجتماعی-هیجانی در کودکان خردسال، در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است.


دستور عمل اجرایی، برای دیدن پرسشنامه ASQ-3 کلیک کنید.


تب و تشنج در کودکان
درباره مغز چه سوالاتی دارید؟
درباره مغزمان بیشتر بدانیم
بپرسید
مغزمان را بیشتر بشناسیم

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما به دیگر کاربران نمایش داده نمی شود