نماد سایت دکتر حبیبه نژاد بیگلری

تاخیر تکامل عصبی: تشخیص علت‌ها

دکتر حسین شهریاری سلامت کودکان تغذیه کودک فرزند محیط زیست بیمه عمر سر مغز اعصاب تامین اجتماعی salamatkoodakan

با توجه به شیوع بالای اختلالات نورومتابولیک در ایران، یافتن علت تاخیر تکامل عصبی بسیار حائض اهمیت است.

در این مطالعه، یافته‌های بالینی و پاراکلینیکی(متابولیک و ژنتیکی) بیمارانی که با این شکایت(با یا بدون تشنج)(Neurodevelopmental Delay) در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ به بخش نورولوژی اطفال بیمارستان مفید تهران مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج به دست آمده از ۲۱۳ بیمار با میانگین سنی ۴۱ ماه(۷۱ درصد حاصل ازدواج فامیلی) حاکی از ۳۴ اختلال نورومتابولیک مختلف بود که به هفت زیرشاخه ذیل تقسیم شدند:

با توجه به نتایج این مطالعه توصیه میگردد در تمامی بیماران با تاخیر تکامل عصبی با شواهد مشابه در خانواده و اقوام نزدیک و یافته‌های مشکوک رادیوگرافی با الگوهای خاص، اختلالات نورومتابولیک حتما باید به عنوان یک تشخیص افتراقی مدنظر قرار بگیرند.

لینک مقاله

خروج از نسخه موبایل