تاخیر تکامل عصبی: تشخیص علت‌ها

جدول محتوایی

برچسب‌ها
(درباره اختلال حرکتی بیشتر بدانیم) آتروفی اختلال تیک اختلال کم توجهی اختلال یادگیری بیش فعالی بیماری مغز و اعصاب بیماریهای متابولیک چیست؟ بیماری کیاری یا کیاری تالیف دکتر نرجس جعفری تشنج تگاتارد حبیبه نژاد بیگلری داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی داروی لاموتریژین چیست؟ در درمان تشنج هایی که به سایر دارو پاسخ نداده است استفاده می شود دومپریدون دکتر حبیبه نژاد بیگلری دکتر حبیبه نژاد بیگلریفوق تخصص مغز و اعصاب کودکان دکتر حبیبه نژاد بیگلری فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ریتالین ریسپریدون سدیم وال پرات سندرم عصبی همراه با حرکات اضافی چیست سیمیوال فلج مغزی فنوباربیتال فوق تخصص مغز و اعصاب فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان فوق تخصص مغز و اعصای کودکان قرص رهاکین قرص پردنیزولون كاربامازپين لوتیراستام مموری پاور مننژیت مُهره‌شِکافیا اسپینا بیفیدا مکمل ها نوار مغز چیست دکتر حبیبه نژاد بیگلری فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ویگاباترین پیراستام چکیده جامعی از کتاب تکامل نلسون کلوبازام یا سرسام

با توجه به شیوع بالای اختلالات نورومتابولیک در ایران، یافتن علت تاخیر تکامل عصبی بسیار حائض اهمیت است.

در این مطالعه، یافته‌های بالینی و پاراکلینیکی(متابولیک و ژنتیکی) بیمارانی که با این شکایت(با یا بدون تشنج)(Neurodevelopmental Delay) در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ به بخش نورولوژی اطفال بیمارستان مفید تهران مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج به دست آمده از ۲۱۳ بیمار با میانگین سنی ۴۱ ماه(۷۱ درصد حاصل ازدواج فامیلی) حاکی از ۳۴ اختلال نورومتابولیک مختلف بود که به هفت زیرشاخه ذیل تقسیم شدند:

  • اسیدمی ارگانیک و آمینواسیدوپاتی
  • بیماری‌های ذخیره‌ای(Storage diseases)
  • لکودیستروفی
  • اختلالات اکسیداسیون لیپید
  • اختلالات سیکل اوره
  • صرع پیشرونده میوکلونیک
  • اخلالات پراکسیزومی(Peroxisomal Disorders)

با توجه به نتایج این مطالعه توصیه میگردد در تمامی بیماران با تاخیر تکامل عصبی با شواهد مشابه در خانواده و اقوام نزدیک و یافته‌های مشکوک رادیوگرافی با الگوهای خاص، اختلالات نورومتابولیک حتما باید به عنوان یک تشخیص افتراقی مدنظر قرار بگیرند.

لینک مقاله

تب و تشنج در کودکان
درباره مغز چه سوالاتی دارید؟
درباره مغزمان بیشتر بدانیم
بپرسید
مغزمان را بیشتر بشناسیم

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما به دیگر کاربران نمایش داده نمی شود